Notities en rondvragen

Kies hieronder een onderwerp

De SOG maakt veelvuldig gebruik van haar initiatiefrecht om niet alleen problemen van studenten aan de RUG aan te kaarten, maar ook constructieve oplossingen aan te dragen. Dit doen we in de vorm van:
Een notitie: Een uitgebreide brief met daarin de visie van de SOG. Hierin staan concrete voorstellen, aanbevelingen aan het College van Bestuur (CvB) en een tijdpad. Deze notities worden bestudeerd door het "Bureau" van de universiteit, die onderzoekt of en wanneer de voorstellen geïmplementeerd kunnen worden. Notities kunnen vooral op de langere termijn effectief zijn, omdat het RUG-beleid door notities kan worden aangepast.
Rondvragen: In iedere Universiteitsraadsvergadering is er ruimte voor rondvragen. Tijdens de rondvraag stellen we onderwerpen aan de kaak die niet op de agenda van de vergadering staan. Een dag van te voren sturen we ter voorbereiding een uitgebreid document naar het CvB met vragen en aanbevelingen, om in de Uraad snel tot de kern te kunnen komen. Het College van Bestuur moet tijdens de vergadering direct antwoord geven. Als het CvB positief is, kan een rondvraag meteen al veel effect hebben.