Elk jaar organiseert de Congrescommissie van de SOG een congres met haar eigen thema. Afgelopen jaar was het thema ‘Westerse propaganda’. Een dag dat een kijkje gaf in de wereld van media en journalistiek en zijn invloed op de Westerse samenleving. Ook voor komend congres moet er weer een aansprekend thema worden bedacht, een locatie worden gezocht, sprekers worden uitgenodigd, interessante workshops worden bedacht en nog veel meer. Het organiseren van het congres is een uitdaging waar je veel van leert. Daarnaast ben je actief in een gezellige commissie  waarmee je verantwoordelijkheid draagt voor het Congres in jouw eigen gekozen thema.

Het congres werd afgelopen jaar georganiseerd in samenwerking met de Hanze Studentenbelangen Vereniging (HSV). De Congres commissie bestaat uit vijf leden.  De commissieleden houden zich onder andere bezig met het thema van het Congres, het zoeken naar een geschikte locatie, het organiseren van workshops en het aanschrijven van sprekers voor het congres. Verder zal de functie verdeling er als volgt uitzien: Voorzitter, secretaris, penningmeester, dag- en promotiecoördinator. Het congres zal eind april plaatsvinden.