De SOG, wie zijn wij, wat doen wij?

De SOG is een vereniging voor de actieve student die méér wil. De SOG bestaat uit haar bestuur, de fractie en verschillende commissies. De SOG onderscheid zich al 15 jaar van andere verenigingen doordat studenten zich actief kunnen maken en het beste uit zichzelf kunnen halen op zowel cultureel, maatschappelijk, juridisch als politiek terrein. De SOG is een gezellige vereniging waar studenten met verschillende achtergronden samenkomen en activiteiten organiseren. De SOG behartigt tevens de belangen van alle studenten door hen te vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. De SOG heeft geen politieke kleur, iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij de vereniging.

 

Daarnaast is de SOG politiek en maatschappelijk bewust. Dit uit zich in het Congres en de verschillende lezingen die worden georganiseerd door onze commissies. Hierbij komen verschillende maatschappelijke en politieke thema’s aan bod. Deze lezingen zijn voor iedereen toegankelijk. Elk jaar organiseert de Congres commissie van de SOG een congres met een aansprekend thema.

 

Verder is er elke maand een ledenborrel met de leden van de SOG en onderling is er een hecht contact tussen het bestuur, de fractie en de commissies van de SOG waar meermaals per jaar activiteiten mee worden georganiseerd. Jaarlijks wordt in samenwerking met andere studieverenigingen elk jaar het Galant Gala georganiseerd.

 

Het Rechtsbureau van de SOG geeft juridisch advies aan iedereen die met een probleem zit. Andere commissies binnen de SOG zijn de SOG Onderwijs Commissie (SOC) en de International Student Council (ISC). Dit zijn commissies waarin studenten van verschillende faculteiten en nationaliteiten zitten. Zij doen ondersteunend onderzoek en adviseren de fractie over tal van zaken.