Geschiedenis van de SOG

De Studentenorganisatie Groningen (SOG) is de oudste studentenbelangenbehartiger van de Rijksuniversiteit Groningen. In de huidige vorm is de SOG opgericht in 2000, maar de geschiedenis gaat terug tot in de jaren ’70.

In de huidige vorm is de Studenten Organisatie Groningen opgericht in 2000. De geschiedenis van de organisatie gaat echter veel verder terug. In december 1976 besloten Alexander de Mol van Otterloo, Gerdjan Hoekendijk en Miente Everts de Studenten Organisatie Rijksuniversiteit Groningen (SORUG) op te richten. De SORUG moest de belangen van de studenten beter behartigen. De SORUG was een vereniging die maatschappelijk verantwoorde activiteiten organiseerde en had een fractie in de Universiteitsraad.

In 1976 werd de Groninger Organisatie voor Studenten (GROS) opgeheven. Hiervoor kwam de Progressieve Studenten Fractie (PSF) in de plaats. De PSF moest een studentenorganisatie worden die de belangen van vele studenten, die zich niet bij de GSb thuis voelden, te behartigen. De PSF was geen lang leven beschoren en werd in 1982 opgeheven. In de jaren ’80 werd naast de SORUG een tweede belangenvereniging opgericht. Dit was de Groninger Universitaire Kieslijst (GRUNK) en was bedoeld om tegenwicht en keuzemogelijkheid te bieden naast de SORUG.

Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 had de SORUG een groot aantal fractieleden in de Universiteitsraad gehad. Veel van deze fractieleden namen meer dan één jaar zitting in de Raad. In die tijd hadden de SORUG en GRUNK beide een fractie in de Universiteitsraad. Toch was er geen sprake van de concurrentie tussen beide partijen. Daarom besloten beide fracties in 1994 samen te gaan onder de noemer Studenten Fractie Groningen (SFG). De SORUG bleef als vereniging gewoon bestaan.

Na de oprichting van de SFG bleef er nauw contact bestaan tussen de beide organisaties. Zo was er binnen de SORUG een ‘Commissaris SFG’ die contact onderhield met de fractie. In 2000 besloten de SFG als fractie en de SORUG als vereniging om de banden nog meer aan te halen. Ze besloten samen te gaan in de Studenten Organisatie Groningen (SOG). Tot op heden bestaat de SOG in dezelfde vorm met een bestuur, fractie en diverse commissies.

De vereniging heeft, in welke vorm dan ook, veel hoogtij en laagtij dagen gekend, maar is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Ook heeft de vereniging bekende namen in haar midden gehad, zoals dhr. Rehwinkel (oud burgemeester van Groningen), dhr. Verkerk (burgemeester van Delft) en dhr. De Grave (politicus).

Als SOG gaan we door met onze activiteiten en hopen wij ons nog lang in te kunnen zetten voor de Groningse student.